wpływ masażu lodem na temp. skóry

Wpływ masażu lodem na zmianę temperatury skóry

Poniższe zdjęcia i wykres są fragmentem nie opublikowanych badań dr Katarzyny Chojak-Fijałki i wsp., z Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Wpływ masażu lodem na efektywność zabiegu

Celem pracy była ocena wpływu masażu kostką lodu na zmianę powierzchownej temperatury skóry oraz sprawdzenie wpływu wybranych czynników na efektywność przeprowadzonego zabiegu.

Masaż kostką lodu trwał 1 min. i obejmował przód uda tj. okolicę mięśnia czworogłowego uda

Przykładowe zdjęcia termowizyjne:

wpływ masażu lodem na temp. skóry

Częściowe wyniki

  • Średnia temp. powierzchowna skóry kończyny zabiegowej przed zabiegiem wynosiła 30,04°C.
  • Temperatura bezpośrednio po zabiegu wynosiła14,26°C.
  • Istotne obniżenie temperatury utrzymywało się do 20 minuty po zabiegu.
  • Po 25 minutach temperatura powróciła do wartości wyjściowej.
Krio-Star Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 41
31-431 Kraków

Newsletter

© Krio-Star 2024