wskazania i przeciwwskazania do masażu lodem

Masaż lodem, krioterapia miejscowa, wskazania i przeciwwskazania

Informacje ważne przed zastosowaniem masażu lodem

 • Przed wykonaniem masażu lodem nie powinno nam być zimno, organizm powinien być rozgrzany.
 • Masaż lodem całego ciała należy rozpocząć od masażu partii ciała odległych od serca, czyli najlepiej masaż lodem zacząć od stóp.
 • Masować w kierunku serca.

Wskazania do kriostymulacji masażem lodem

 • Masaż lodem działa bodźcowo na receptory zimna i mechanoreceptory skóry.
 • Znajduje zastosowanie w leczeniu oraz jako uzupełnienie leczenia. W szczególności w chorobach o podłożu reumatoidalnym i zwyrodnieniowym.
 • W rehabilitacji, stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów istotnie wpływa na zwiększenie zakresu ruchu biernego, poprawia funkcję stawu.
 • Znajduje również zastosowanie w rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, w dyskopatiach, w stanach reumatycznych dotyczących mięśni, w zwiększonym napięciu mięśni. Masaż lodem obniża napięcie mięśniowe.
 • Masaż lodem podwyższa próg bólu poprzez zmniejszenie przewodnictwa nerwowego i obniżenie reaktywności obwodowych zakończeń czuciowo-nerwowych. Dlatego wykazuje szczególną skuteczność terapeutyczną, gdy jest stosowany przed jakimkolwiek postępowaniem ruchowym w chorobach narządu ruchu.
 • Dobre wyniki masażu lodem obserwuje się też w zespole bólowym bocznego przedziału łokcia, zapaleniu powięzi podeszwowej, zapaleniu kaletki krętarza, w bólach stawów kolanowych i biodrowych oraz w zmianach przeciążeniowo-zwyrodnieniowych.
 • Masaż lodem jest pomocny przy poparzeniach, w stanach porażenia słonecznego, w stanach pourazowych i zapalnych (ale tylko podostrych i przewlekłych). Stan zapalny to obrzęk i przekrwienie. Ponieważ masaż lodem powoduje w pierwszym momencie gwałtowne obkurczanie się powierzchniowych naczyń krwionośnych tym samym zmniejsza obrzęk i przez to zmniejsza stan zapalny oraz obszar urazu.
 • Kriostymulacja masażem lodem jest też szeroko stosowana dla celów odnowy biologicznej w zespołach bólu mięśniowo-powięziowego, oraz w przypadkach bólu mięśni wskutek nadmiernego wysiłku.
 • Kriostymulacja masażem lodem ma zastosowanie także w kosmetologii. Wspomaga zabiegi mające na celu redukcję cellulitu, poprawia kondycję skóry.

Przeciwwskazania do masażu lodem

 • Przeziębienie, różnego pochodzenia ostre schorzenia dróg oddechowych, grypa
 • Osłabienie organizmu
 • Stany zapalne ostre (niewskazany masaż lodem, wskazane oziębianie)
 • Zapalenie pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych,
 • Uszkodzenia skóry – nie stosować na otwarte rany
 • Poważne schorzenia serca i układu krążenia (silnie zmniejszona reaktywność naczyń)
 • Miejscowe zaburzenia ukrwienia kończyn
 • Zaburzenia rytmu serca przy jego częstości wyższej od 100/min.
 • Nadciśnienie tętnicze znacznego stopnia
 • Przecieki żylno-tętnicze w płucach
 • Przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic obwodowych
 • Zespół Prinzmetala (odmiana choroby wieńcowej)
 • Zaawansowana miażdżyca
 • Nadwrażliwość na zimno, Zespół Raynauda, Zespół Aspergera
 • Krioglobulinemia
 • Hemoliza w reakcji na zimno
 • Kolagenozy
 • Kriofibrynogemia
 • αgammaglobulinemia
 • Reakcja uczuleniowa (pokrzywka) na zimno
 • Niedoczynność tarczycy – tylko jeśli nie jest leczona.
 • Znaczna niedokrwistość
 • Zaawansowana choroba nowotworowa
 • Obecność miejscowych odmrożeń

Możliwe działanie niepożądane

 • Masaż lodem rzadko wywołuje działania niepożądane i zwykle wiążą się one z nieuwzględnieniem przeciwwskazań.
 • Przy schorzeniach serca i układu krążenia masaż lodem może spowodować dusznicę, ból dławicowy, kołatanie serca.
 • W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych powyżej objawów niepożądanych lub innych objawów niepożądanych należy zaprzestać masażu lodem i poinformować o niepożądanych objawach lekarza.
PIŚMIENNICTWO:

Stolarczyk A, Nagraba Ł, Bronikowski A, Mitek T, Karliński M, Kołodziejski P: Metody fizjoterapii stosowane w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Część I – fizykoterapia. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2007; 3(3): 24-35.

Gieremek K: Przegląd metod kriostymulacyjnych stosowanych w zwalczaniu spastyczności. Fizjoterapia Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Tom 2 Nr 2.

Opara J.: Rehabilitacja w spastyczności w stwardnieniu rozsianym. Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A.

Bała P, Karolczyk EM, Szkulmowski Z, Zychowska M, Brzózka M, Jóźwiak B, Janicki R, Żuławiński M, Kierska M, Śliwka A, Tomik B, Żuławiński M, Bałajewicz G.: Poradnik dla Chorych na SLA/MND. Wydawnictwo: Dignitas Dolentium, 2009 ISBN: 978-83-61843-00-9

Dobies E, Tayara S.: Zapalenie rozcięgna podeszwowego Plantar aponeurositis. Klinika Ortopedyczna II Wydziału Lekarskiego, Akademia Medyczna, Warszawa.

Świerczyński R.: Ostroga piętowa. NZOZ Ortopedika – Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Poradnik Medyczny Warszawa 2007 – Fort Piontek.

Gawroński W.: Znaczenie zastosowania zimna w leczeniu i rehabilitacji ostrych uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu”, Medicina Sportiva wol. 2 no. 2 1998 r.

Adamczyk G: Zmiany przeciążeniowe stawu łokciowego. Body Life 2003-1 s.32-34.

Kasperczyk T, Magiera L, Mucha D, Walaszek R.: Masaż z elementami rehabilitacji. Rehmed Kraków 2001.

Rakowski P.: Odnowa biologiczna po treningach i zawodach sportowych. LIDER-188-10/2006.

Straburzyński G, Straburzyńska-Lupa A.: Medycyna fizykalna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1997 ISBN 83-200-2I34-0; s.232-247.

Stanek A, Cieślar G, Mrowiec J, Sieroń A.: Krioterapia w praktyce klinicznej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej. Rehabilitacja w praktyce 1/2006.

Sieroń A, Cieślar G, Jagodziński L, Drzazga Z, Birkner E, Bilska-Urban A, Mostowy A, Kubacka M, Stanek A, Wiśniowska B, Romuk E, Skrzep-Poloczek B, Mrowiec J, Cholewka A, Adamek M, Puszer M.: Krioterapia – leczenie zimnem. Podstawy teoretyczne, efekty biologiczne, zastosowania kliniczne. 2007 by α-medica Press ISBN 978-83-7522-015-5.

Krio-Star Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 41
31-431 Kraków

Newsletter

© Krio-Star 2024